Tilmelding

Tilmelding
Hvis du har lyst at være med i vores arbejde, kan du henvende dig til formanden:

Else Strange på telefon 41407714 eller e-mail   elsestrange@live.dk med oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer.


Så vil du snarest høre fra os !

  Mindeperlerne

  Teater Musik Sang